speaker-photo

Thomas Westerhof (CBRE)

Head of Residential Investments Continental Europe

Thomas je výkonným riaditeľom v tíme EMEA Capital Markets a zodpovedá za koordináciu cezhraničných rezidenčných aktiviít CBRE v rámci kontinentálnej Európy.Okrem toho riadi aj CBRE Residential Capital Markets tím v Holandsku. Thomas sa špecializuje na riadenie a vykonávanie cezhraničných realitných tranzakcií v Európe. Zameriava sa na širokú škálu portfóliových tranzakcíi, ale aj na jednotlivé aktíva, pričom zastupuje popredné inštitúcie, fondy a private equity investorov. Thomas sa taktiež stará o niekoľko kľúčových klientov CBRE v európskom regióne. 

15.15–15.30 PREZENTÁCIA A Q&A

PROGRAM

Sektor komerčného nájomného bývania vo svete a v Európe – vývoj a trendy v rokoch 2022 a 2023

(EN)