speaker-photo

Peter Sekáč (Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania)

15.30–15.45 PREZENTÁCIA A Q&A

PROGRAM

Ekosystém štátom podporovaného nájomného bývania – predstavenie prijatej legislatívy a benefitov pre investorov