speaker-photo

Moderátorka: Lenka Buchláková

Moderátorka
15.00–15.15 ZAHÁJENIE

PROGRAM

15.45–16.30 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Nájomné bývanie na Slovensku – nová legislatíva a prax z pohľadu stakeholderov