speaker-photo

Moderátor: Ľubor Procházka (CBRE)

Senior Director
17.05–17.50 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Aktuálna situácia v rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach na Slovensku – trendy a výzvy z pohľadu trhových hráčov
Moderátor

15.45-16.30 Panelová diskusia

Nájomné bývanie na Slovensku - nová legislatíva a prax z pohľadu stakeholderov