speaker-photo

Karol Machánek (Hlavné mesto Bratislava)

Generálny investor

Konzultant, inžinier, development manager so skúsenosťami v oblasti rozvoja komerčných nehnuteľností, ale aj investičných projektov vo verejnom sektore a v oblasti cenovo dostupného bývania. Dvadsať ročné skúsenosti s riadením projektov, riadením projektových firiem, ako aj organizácií v miestnej samospráve. V súčasnosti člen teamu nájomného bývania HMBA.

15.45–16.30 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Nájomné bývanie na Slovensku – nová legislatíva a prax z pohľadu stakeholderov

PROGRAM

15.45-16.30 Panelová diskusia