speaker-photo

Stanislav Pagáč (CTP Slovakia)

Managing Director
17.05–17.50 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Aktuálna situácia v rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach na Slovensku – trendy a výzvy z pohľadu trhových hráčov

PROGRAM