speaker-photo

Jan Kubíček (WOOD & Company)

Portfolio Advisor
17.05–17.50 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Aktuálna situácia v rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach na Slovensku – trendy a výzvy z pohľadu trhových hráčov

PROGRAM