speaker-photo

Leoš Anderle (SEKYRA GROUP)

CEO

V spoločnosti pracuje již 21 rokov. Vyštudoval České vysoké učenie technické v Prahe, konkrétne odbor konštrukcie pozemných stavieb a témy developmentu sa odvtedy už nevzdialil. Od roku 1996 pracoval v developerskej divízii Metrostav a.s., so zameraním na ekonomiku projektov a ich marketing. V roku 2001 sa stal riaditeľom divízie komerčného developmentu spoločnosti Sekyra Group.

17.05–17.50 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Aktuálna situácia v rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach na Slovensku – trendy a výzvy z pohľadu trhových hráčov

PROGRAM