speaker-photo

Michal Rehák (Penta Real Estate)

Business Director
15.45–16.30 PANELOVÁ DISKUSIA

PROGRAM

Nájomné bývanie na Slovensku – nová legislatíva a prax z pohľadu stakeholderov

PROGRAM

15.45-16.30 Panelová diskusia